Adatkezelési szabályzat

Hirdetés

A honlap URL címe: utazobazis.hu
.
A honlap üzemeltetője:
Roland Mészáros
Ulica pri Hostinci 272
95105 Veľký Cetín
Szlovákia (Slovak Republic)

Adószám:Local Tax Authority: Slovakia
Tax number:1044545458
VAT reg.No.:SK1044545458

 

Honlapunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen a következőkkel:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • Az 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • 2008. évi XLVIII. törvény, mely a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeire és egyes korlátaira vonatkozik

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználók személyes adatainak kezelésére az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Honlapunk használatával Ön kifejezetten elfogadja és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti gyűjtéséhez, kezeléséhez.

Az adatok elérhetősége, módosítása és törlése, felhasználói jogok

 • Az adatok módosításának lehetősége: A felhasználó az összes, általa megadott adatot módosíthatja az „Adatlapom szerkesztése” menüpontban bejelentkezés után.
 • A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: – e-mail útján (az info@127.0.0.1 címre küldve törlési kérelmét).
 • Az Infotv. alapján Ön bármikor kérelmezheti tőlünk, hogy adjunk tájékoztatást az általunk folytatott adatkezelésről, ennek céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Ezt az info@127.0.0.1 címen igényelheti
 • Az Infotv. alapján az Önre vonatkozó személyes adatokat töröljük, ha az adatkezelés jogellenes, ha Ön kéri az adatok törlését, ha az Ön adatai tévesek vagy hiányosak, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben előírt határideje lejárt, illetve ha a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
 • A felhasználó hozzájárulása nélkül és az adatok törlését követően is jogosultak lehetünk az adatok kezelésére az Infotv. rendelkezései alapján, amennyiben a személyes adatok kezelése nekünk mint adatkezelőnek a jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (Infotv. 6. §, illetve 95/46/EK irányelv 7. cikk c) és f) pontok).
 • A személyes adatok kezelése ellen a felhasználó tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a mi jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy a mi, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelést), valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik, továbbá törvényben meghatározott egyéb esetben. Ha a tiltakozást jogosnak ítéljük, az adatkezelést megszüntetjük, az adatokat zároljuk.
 • A felhasználó jogainak megsértése esetén, az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tenni.
 • A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek

A személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Hozzászólások: honlapunkon a felhasználók bejelentkezés után, felhasználónév/e-mail cím és jelszó megadásával tudnak a tartalmakhoz hozzászólni. A hozzászólás közzétételével mi úgy vesszük, hogy a felhasználó elfogadja az azonosítójának jelen szabályzat szerinti kezelését.

Cookie-k: a honlap azonosítás és személyes adatok megadása nélkül is látogatható. A honlapon sütiket (cookie) használunk, ezekre bővebben a Sütik használata c. fejezetben tértünk ki. A honlap meglátogatásakor szerverünk automatikusan rögzít adatokat, a böngésző típusát, a felhasználó számítógépének IP címét, operációs rendszerét, nyelvét, a honlapon megtekintett lapok sorrendjét, a látogatás tartamát és időpontját. Ezeket az adatokat kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeljük. Célunk statisztikák készítése és a felhasználói élmény növelése.

Linkek

Honlapunkon találhatók más oldalakra mutató hivatkozások, ezekre nem vonatkozik jelen szabályzatunk. Ezek az oldalak nem állnak a mi tulajdonunkban és azokat nem mi üzemeltetjük. Ezeken az oldalokon megadott adatokért felelősséget nem vállalunk.

Biztonság

Igyekszünk megóvni felhasználóink személyes adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan közzétételtől, azonban az interneten nem lehet garantálni, hogy nem történhet jogosulatlan behatolás és adatszerzés egy harmadik személy által.

'Fel a tetejéhez' gomb